Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul’un en kadim festivallerinden biridir

Instagram

Bizi Takip Edin

Image Alt

Festival ‘in Amaçları

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin düzenlenme amaçları:

  • Yerel halkın Şile destinasyonuna yönelik aidiyet duyguları artarken, diğer taraftan toplum içinde farklı grupların birlikte daha iyi yaşamalarına da olanak sağlamak,
  • Yerel halkta gelenek görenekleri ve kültürel öğelere olan bağlılığı arttırmak,
  • Toplumun kültürel becerilerini ve yeteneklerini keşfetmesini ve geliştirmesi için fırsatlar sağlamak,
  • Bölge halkının sanat ve diğer yaratıcı alanlarda yeni faaliyetlerle uğraşması için fırsatlar sağlamak,
  • Şile destinasyonuna olan turist ziyaretlerinin artmasını sağlamak,
  • Destinasyonda yerel halkın ekonomik kalkınmasını sağlamak, istihdam alanı yaratmak,
  • Destinasyon markalaşmasını sağlamak,
  • Coğrafi İşaretli ile Bezi’nin tanıtılmasına, korunmasına ve sürdürülebilir bir sanat olarak kalması için çalışmalar yapmak,
  • Şile’nin yerel kültür ve değerlerinin korunmasını sağlamak.